Bevaringsværdi og fredning

Hvorfor passe på de bevaringsværdige og fredede bygninger?

Hvis du er ejer af en bevaringsværdig eller fredet bygning, er der flere  grunde til, at være opmærksom på, at bevare de bærende bevaringsværdier:

– Bygningerne vidner om fortidens arkitektur, håndværk og dagligdag
– Materialerne af betydeligt højere kvalitet end mange af nutidens byggematerialer
– En ejendom der fremstår original, har typisk 30-50% højere handelspris end en tilsvarende ejendom, der har fået tilført moderne ændringer.

Endelig er der også risiko for, at ændringer som er foretaget på fredede og bevaringsværdige bygninger uden tilladelse, kan kræves tilbageført af stat eller kommune. Det kan derfor blive en dyr omgang, at ikke søge den rette faglige rådgivning fra starten.

Er du i tvivl om, hvorvidt din ejendom er fredet eller bevaringsværdig, hjælper Willum Glas dig  med, at undersøge dette forud for arbejdets påbegyndelse.

Adelgade 87 - 4880 - 2Adelgade 87 i Nysted er en af de mange bevaringsværdige ejendomme på Lolland-Falster

Hvad kan vi?

Willum Glas er din professionelle rådgiver og samarbejdspartner, inden for fredede og bevaringsværdige bygninger. Som faguddannet glarmester med ekspertise inden for bygningsarv, kender vi til Kulturstyrelsens regler og procedurer på området, og vi kan tilbyde de rette, skræddersyede løsninger i form af bl.a. mundblæst glas og isætning af vinduer og døre, der lever op til kravene for fredede og bevaringsværdige bygninger.

Vi leverer og monterer desuden vinduer og døre. Vi kan levere vinduer og døre som er identiske med dem, som blev produceret for flere århundreder siden, og kan tilpasses den enkelte kunde ned til mindste detalje.

Leder du med andre ord efter ekspertise i forbindelse med glas, døre og vinduer til din fredede eller bevaringsværdige bygning, så er det Willum Glas du bør kontakte.

Er din ejendom bevaringsværdig?

Det kan meget vel være tilfældet, at du bor i en bevaringsværdig ejendom uden at være klar over det, da dette ikke altid oplyses ved køb eller overtagelse. Ikke desto mindre, er det dog stadig meget vigtigt at passe på en bevaringsværdig bygning, af de ovennævnte årsager.

Hvorvidt en bygning er bevaringsværdig bestemmes af flere faktorer, hvorefter ejendommen gives en samlet vurdering  på SAVE-skalaen. SAVE 1-4 betegner bevaringsværdige bygninger.

I købstæderne på Lolland-Falster er en stor del af ejendommene i de gamle bykerner vurderet bevaringsværdige.  For landzonerne er registreringerne af bevaringsværdige bygninger ikke ligeså komplette som for købstæderne, og der skal derfor professionel vejledning til at vurdere, hvorvidt ejendommene er bevaringsværdige.

Denne vejledning tilbyder Willum Glas i kraft af sin ekspertise og medlemskab af flere lokale bevaringsforeninger, at varetage.

Herunder ses nogle eksempler på bevaringsværdige bygninger:

Bøgevej2 - 4900 - 2_tonemapped  Bøgevej 2, Nakskov, 1931, SAVE 2 Smedestræde 7 - 4880 - 3_tonemapped  Smedestræde 7, Nysted, 1870, SAVE 3

Er din ejendom fredet?

Er du ejer af en fredet ejendom så er du med garanti klar over dette, da en fredning skal tinglyses og således optræder blandt ejendommens servitutter.

Fredede ejendomme er en kategori for sig selv. Mens opsynet med bevaringsværdige ejendomme påhviler ejeren og kommunen, holder Kulturstyrelsen jævnligt opsyn med fredede bygninger og foretager fredningsgennemgange, for at sikre at der ikke er sket uhensigtsmæssige ombygninger og at ejendommen holdes i en forsvarlig stand. Fredede ejendomme vurderes at være en vigtig repræsentant for den nationale kulturarv.

Et eksempel på en fredet bygning er Det Gamle Apotek og Theisens Pakhus i Nakskov:

Axeltorv 3 og Havnegade 55 i Nakskov. To af de ca. 9000 fredede bygninger i Danmark.Axeltorv 3 og Havnegade 55 i Nakskov. To af de ca. 9000 fredede bygninger i Danmark.

Som ejer af en bevaringsværdig eller fredet bygning, er der en række regler, som man skal være opmærksom på. Alle ændringer – både udvendig og indvendig – skal på en fredet bygning godkendes af Kulturstyrelsen.

Willum Glas har stor viden inden for dette felt og rådgiver gerne omkring fredede og bevaringsværdige bygninger. Vi er en garant for korrekt udført arbejde, således at du undgår ekstraudgifter og ubehagelige overraskelser.

Kun få håndværkere på Sydsjælland og Lolland-Falster tilbyder denne viden og vejledning, og Willum Glas er den eneste glarmester.

Willum Glas er medlem af Nakskov og Nysted Bevaringsforeninger, samt aktiv i kampen for bevaring af de kulturhistoriske miljøer i hele Danmark.